1η Πανελλήνια Διαβούλευση 'Σύνχρονο Θεσμικό Πλαίσιο Για Τον Εθελοντισμό Και Τις Μ.Κ.Ο.'
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 - Photo1      - Photo2

 - Photo3      - Photo4

 - Photo5      - Photo6

 - Photo7      - Photo8

 - Photo9      - Photo10

 - Photo11      - Photo12Με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, μέσω του προγράμματος Νεολαία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής