1η Πανελλήνια Διαβούλευση 'Σύνχρονο Θεσμικό Πλαίσιο Για Τον Εθελοντισμό Και Τις Μ.Κ.Ο.'
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ "anthropos.gr"
    

Γκούτσιου Αριστέα

Φερών 16, 104 34 Αθήνα

Τηλ:(30) 210 8838914

Fax:(30) 210 8838544

E-mail: admin@anthropos.grΜε τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, μέσω του προγράμματος Νεολαία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής